Skład zarządu stowarzyszenia

Prezes Zarządu.
mgr inż. Maciej Troll
Członkowie:
Daniel Jedliński
Stanisław Sadrakuła

Czlonkowie komisji rewizyjnej.
Przewodniczaca.
Maria Chamerska
Członkowie:
Artur Draganowski.
Barbara Kogut Stefaniak