Witamy na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia Polsko –Brazylijskiego ”HAVEA” do którego założenia podjęła się grupa sympatyków z miasta Tarnobrzeg, grodu miejskiego z rodu TARNOWSKICH usytuowanego w dorzeczu między Wisłą i Sanem.

Dla zobrazowania Materii naszego działania, pozwalamy sobie przytoczyć tylko to co ma  znaczenie  dla działalności naszego STOWARZYSZENIA.

Po pierwsze.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia przyjaznych kontaktów między stroną Stowarzyszenia, a POLONIĄ w Brazylii ,potomkami polskich osadników w Ameryce Południowej w okresie wielkiej emigracji w IX wieku.

Rozwój tej współpracy opieramy na wspólnej działalności obu stron w zakresie kultury, gospodarczej, historycznej, tradycji regionu ,oraz wzajemnej zawiązanej wspólnej Przyjażni obu społeczności.

Stowarzyszenie będzie miało  statut  OSOBY PRAWNEJ. Przemawiało za tym wiele czynników, na plus, aby przy takim układzie mianowicie było PROSTE I  LEGALNE  pozyskiwanie  środków finansowych na działalność Stowarzyszenia, oraz pozyskiwać do Stowarzyszenia uczestników  WSPIERAJĄCYCH naszą działalność, osób, stowarzyszeń oraz instytucji spoza  Polski w tym Polonii polskiej na zachodzie.

IDEĄ jest propagowanie i nawiązywanie współpracy z Polonią Brazylijską (Polakami), oraz instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi, naukowymi etc, etc, oraz stworzenia możliwości edytowania własnych materiałów wydawniczo- edukacyjnych, popularyzujące POLONIĘ  BRAZYLIJSKĄ w Polsce, a także nasze piękne regiony Polski osiągnięcia kulturalne jak i naukowe i społeczne REGIONU PODKARPACIA.

po drugie.  

Bardzo nam odpowiada legalność , oraz   możliwości  zatrudniania naszych członków Stowarzyszenia  na normalnych warunkach umowy cywilno – prawnej. To bardzo ważne dla Stowarzyszenia z uwagi na planowane uruchomienie naszej  KLUBO – KAWIARNI w mieście, w której  możemy mieć możliwość  spotykania się wspólnie w przyjaznej atmosferze, zatrudnienia naszych członków, poprzez tzw. SAMOZATRUDNIENIE, oraz założenie SZKOŁY ON-LINE, szczególnie w chwili panowania obecnie pandemii COVID -19 to jest ograniczenia możliwości pracy w normalnym systemie życia publicznego.

Szkoła ON-LINE umożliwi nie tylko młodzieży rozwój nauki języka portugalskiego, ale poznanie i naukę języka polskiego członkom Polonii Brazylijskiej ,która pragnie bardzo mieć dostęp do nauki języka ojczystego.

W naszej działalności Stowarzyszenie będzie prowadzić działania zmierzające do integrowania się z Agendami prowadzącymi akcje na rzecz ochrony Środowiska Naturalnego, zasobów naturalnych w obszarach zagrożonych działalnością człowieka.

Stowarzyszenie stworzy możliwość prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego po uzyskaniu statutu –OPP zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o pożytku.

No i wiele, wiele innych rzeczy ,które planujemy realizować zgodnie ze statutem.

Poza tym, na pewno utworzymy regionalne oddziały naszego Stowarzyszenia po pewnym czasie działalności.

Po trzecie.

Wychodząc naprzeciw propozycjom naszych kolegów i koleżanek uruchamiamy na naszej stronie internetowej karty –zakładki dotyczące możliwości dzielenia się i wymianą doświadczeń oraz umiejętności:

Karta jest integralnym zobowiązaniem działalności statutowej Stowarzyszenia &9 pkt 2 na rzecz osób niepełnosprawnych i oraz osób które poczuły się wykluczone z życia społecznego .

Poznaj  nasz STATUT , zapraszamy do WSPÓŁPRACY.

Jeśli jesteś naprawdę SPECJALISTĄ  w swojej klasie, to przed tobą otwierają się nowe możliwości rozwoju osobistego. Osoba taka jak TY w wolnym czasie  da sobie świetnie  radę nie kolidując ze swoimi obowiązkami.

JESTEŚMY O TYM  ŚWIĘCIE  PRZEKONANI,:))

 STATUT  w  załączniku na naszej stronie.

Poszukujemy do współpracy specjalistów:

Księgowych, prawników oraz osób znających język portugalski >PILNIE<

Skład zarządu stowarzyszenia

Prezes Zarządu.
mgr inz.Maciej Troll
Członkowie:
Daniel Jedliński
Stanisław Sadrakuła.

Czlonkowie komisji rewizyjnej.
Przewodniczaca.
Maria Chamerska
Członkowie:
Artur Draganowski.
Barbara Kogut Stefaniak